Σκοποι

Το Μουσείο των Αμπελακίων Περιόδου 1940-1949 έχει ως σκοπό την μελέτη, τη διάσωση, τη προβολή και διάδοση της πραγματικής Ιστορίας της περιόδου 1940-1949 (Εαμική Εθνική Αντίσταση και Εμφύλιος Πόλεμος- Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας ΔΣΕ) αλλά και των περιόδων που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν την κεντρική αυτή περίοδο, στο βαθμό που αυτές επηρέασαν ή επηρεάστηκαν από τα γεγονότα της περιόδου 1940-49 ( π.χ Μεταξική δικτατορία, μεταεμφυλιακό καθεστώς, δικτατορία 1967-74 κ.α.) και στο βαθμό που συντελεστές της περιόδου 1940-1949 ενεπλάκησαν στα γεγονότα πρίν και μετά.

Κατα προτεραιότητα, παρουσιάζει ιστορικά γεγονότα κ πρόσωπα της περιοχής του Κισσάβου- Κάτω Ολύμπου, του ευρύτερου χώρου της Λάρισας, της Θεσσαλίας και κατ' επέκταση σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης διάδοση των σκοπών για τους οποίους αγωνίστηκαν οι Εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας.


Για την επίτευξη των στόχων του , το Μουσείο συλλέγει, συντηρεί, ψηφιοποιεί και εκθέτει συλλογή βιβλίων, εντύπων, φωτογραφιών, εγγράφων και άλλων αντικειμένων που τεκμηριώνουν την Ιστορία της εποχής καθώς και συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή συνεντεύξεις ή άλλο οπτικό - ακουστικό υλικό που αφορά την περίοδο 1940-1949. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται στο Τύπο της Περιόδου